Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

KŘESŤANSKÝ VRCH

Historie:

„PROSTOR PRO LIDI - ZELENÝ ELEMENT MĚSTA“

Vzkříšení městského lesoparku Křesťanského vrchu za účelem vytvoření živé městské krajiny uživatelné a obyvatelné lidmi, jakožto nedílné součásti společenského života ve městě, obnova tradičního výletního místa.

Záměr:

 


rem ipsum dolor sit amet, libero quam non vestibulum?

Původní název místa zněl Seménkovský a později Křišťanovský nebo Křesťanovský vrch podle klatovské rodiny Křesťanů (Kristianů) z Koldína, která tyto pozemky vlastnila. V r. 1600 polnosti koupila klatovská obec. Na vrchu stála kaple Umučení Páně, pocházející pravděpodobně ze 17. století, která byla zrušena za Josefa II. V r. 1859 byla postavena kaple nová, hojně navštěvovaná o svátcích, zejména na Zelený čtvrtek. Původně stála kaple v polích a cesta k ní stoupala od studánky Klatovky po kamenném schodišti stromořadím lip. Od r. 1882 je schodiště lemováno kamennými zastaveními křížové cesty. Později vznikl pod kaplí areál nemocnice, která byla otevřena v r. 1914. V roce 1986 byla po léta neudržovaná kaple zbořena. Lesopark o rozloze cca 1,5 ha zde byl založen v r. 1909 pro relaxaci a odpočinek pacientů nemocnice.


Stávající stav:

Lesopark se nachází na severním okraji města Klatovy, cca 2km od náměstí směrem na Plzeň. Lesopark byl v dobách minulých ponechán živelnému vývoji a pacienty nebyl přímo využíván. V současné době je lesopark tvořen vzrostlými stromy, z nichž velkou část tvoří nálety. Město Klatovy již započalo s prvními kroky k oživení místa. Minulý rok byl odstraněn objekt skautské klubovny, jenž byl v havarijním stavu. Následně bylo provedeno pročištění lesa. Městu Klatovy se podařilo získa zpět do svého majetku pozemek křížové cesty, která byla nosným pilířem celého Křesťanského vrchu. Současný stav vyžaduje kompletní rekonstrukci daného místa.

Vaše představy a názory o budoucím využití, charakteru území a jeho vybavenosti bychom chtěli využít a zohlednit při zpracování krajinářské studie obnovy Křesťanského vrchu. Snahou města Klatovy je vytvoření tradičního vycházkového a výletního místa nejen pro obyvatele Klatov, ale využít jej i jako turistický cíl návštěvníků ze širšího okolí.


Odpovězte nám na pár otázek. Vaše názory zohlední architekti při přípravě krajinářské studie.