Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Vážení spoluobčané,

 

Město Klatovy dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných.

 

Jelikož biologický rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

 

Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci z řad občanů města nebo vlastníkům nemovitostí na správním území města poskytli kvalitní domácí kompostér a to využitím možnosti získání finančních prostředků z EU na jejich zakoupení. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry, které by pro Vás byly zakoupeny prostřednictvím finančních prostředků z EU (nemusíte za ně platit ze své vlastní kapsy). Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat - ZDARMA.

 

Cílem je:

  • snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)
  • start rozšíření separace biologického odpadu v rodinných domech
  • chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, která jsou ekonomicky výhodná.

 

Co je to kompostování?

Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.

 

Kompostér

Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získát kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

 

 

 

Suroviny vhodné do kompostu:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

 

ANKETA - ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY

Kompostér zdarma do každého domu v obci