Křesťanský vrch

Vzkříšení městského lesoparku Křesťanského vrchu za účelem vytvoření živé městské krajiny uživatelné a obyvatelné lidmi, jakožto nedílné součásti společenského života ve městě, obnova tradičního výletního místa.

URL: http://kolombo.formees.cz/f/krestansky-vrch/